Μια καλή άσκηση για την καρδιά

Μια καλή άσκηση για την καρδιά είναι να σκύψεις

και να βοηθήσεις κάποιον να σηκωθεί.

John Andrew Holmes, 1874-1937, Αμερικανός γιατρός & γνωμικογράφος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ