Μην συγκρίνετε τη ζωή σας

Μην συγκρίνετε τη ζωή σας με τις περιπτώσεις των άλλων.

Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός,

κάθε ιστορία επίσης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ