Μην στερείς το χαμόγελο σου

Μην στερείς το χαμόγελο σου

από τους ανθρώπους που σ΄ αγαπούν

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ