Μετά το ρήμα «αγαπώ»

Μετά το ρήμα «αγαπώ» ,

το ομορφότερο ρήμα στον κόσμο είναι το «βοηθώ».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ