Η στεναχώρια

Η στεναχώρια είναι η πιο μεγάλη αρρώστια,

να την διώχνετε !

άγιος γέροντας π. Ιάκωβος  Τσαλίκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ