Η ζωή είναι μοναδική και σύντομη…

Η ζωή είναι  μοναδική και σύντομη…

ας τη ζήσουμε χωρίς εκπτώσεις και χωρίς περικοπές.

Να μην χαρίσουμε και να μην χαραμίσουμε τις πολύτιμες στιγμές που την απαρτίζουν.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ