Κι αν θα διψάσεις για νερό
θα στίψουμε ένα σύννεφο…

Νίκος Γκάτσος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ