τι είναι μια ανθρώπινη σχέση;

Άλλωστε τι είναι μια ανθρώπινη σχέση;

Δυο χέρια σφιχταγκαλιασμένα

που μαζί καθημερινά αντιμετωπίζουν τον θάνατο.