Σ’ αγαπώ

Σ’ αγαπώ όχι μόνο γι’ αυτό που είσαι,

αλλά και γι’ αυτό που είμαι εγώ όταν είσαι μαζί μου.

Roy Croft, 1907-1973, Αμερικανός ποιητής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ