Ο Ross Daly παίζει μουσικές σε ανθρώπους με καρκίνο

η όμορφη εικόνα της μέρας

Διαβάζουμε στο Facebook :
«Τούτος ο Άνθρωπος, σάρκα από την σάρκα αυτού του νησιού, παίζει μουσικές σε ανθρώπους με καρκίνο, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ηρακλείου.
Ross Daly,
ξένος ακόμη για κάποιους,
αίμα από το αίμα των κοσμογυρευτων.
Πάντα ταπεινός, αθόρυβος, πάντα ευγενής και τρυφερός,δάσκαλος των μουσικών του κόσμου,
μα δάσκαλος και των γιατρών, και των ανθρώπων.
Χαίρε ψυχή μεγάλη,
Χαίρε Ross αγαπημένε…»
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ