να συλλέγεις στιγμές

να συλλέγεις στιγμές… όχι πράγματα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ