Μια σπουδαία συνεργασία ξεκινάει ανάμεσα στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας

Σκεφτήκατε ποτέ πόσο δύσκολο είναι, για έναν άνθρωπο με προβλήματα ακοής να πρέπει να αντιμετωπίσει τη νόσο;

Το να έρθεις αντιμέτωπος με τον καρκίνο είναι μια πολύ δύσκολη δοκιμασία. Σκεφτήκατε ποτέ, πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο με προβλήματα ακοής να πρέπει  να αντιμετωπίσει τη νόσο;

Οι κωφοί και βαρήκοοι πολίτες της χώρας μας στερούνται ένα από τα  θεμελιώδη δικαιώματα των ασθενών, το:  «Δικαίωμα ενημέρωσης για την κατάστασή του και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάστασή του. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέπει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεώς του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του

Στους  κωφούς  και βαρήκοους δεν παρέχετε η δυνατότητα διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τις μονάδες υγείας, άρα η  ενημέρωση και η επικοινωνία κατά τη νοσηλεία ή κατά τη χρήση των υπηρεσιών υγείας είναι ελλιπείς.

oke_responsiveΤη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 έγινε με πρωτοβουλία του WinCancer  μια πρώτη συνάντηση του προέδρου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας  κ. Ευάγγελου Φιλόπουλου και του προέδρου της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος  κ. Κωνσταντίνου  Σίμψη και της Γεν. Γραμματέας κας Πηνελόπης Φέτση, με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των κωφών και βαρήκοων πολιτών που νοσούν από καρκίνο.

Σε ένα κλίμα συνεργασίας συζητήθηκαν τα παρακάτω:

  1. Η δυνατότητα των κωφών και βαρήκοων πολιτών να έχουν διερμηνέα Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας κατά τη νοσηλεία τους στα αντικαρκινικά νοσοκομεία.
  1. Η δημιουργία οπτικού υλικού (βίντεο) στην Ελληνική  Νοηματική Γλώσσα, στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, με το οποίο  να δίνονται οδηγίες – πληροφορίες σε ζητήματα που αφορούν την πρόληψη και γενικότερα τον καρκίνο.
  1. Η διευκόλυνση της επικοινωνίας των κωφών και βαρήκοων πολιτών με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.

Η πρώτη συνάντηση ήταν άτυπη, αλλά τέθηκαν τα θεμέλια για μία πιο στενή και  ουσιαστική συνεργασία στο άμεσο μέλλον.

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ