Μην επιτρέψεις ποτέ ΚΑΝΕΝΑΝ

Μην επιτρέψεις ποτέ ΚΑΝΕΝΑΝ

να σε κάνει να μην πιστεύεις στον εαυτό σου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ