Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας στην Αντιμετώπιση του Καρκίνου των Ωοθηκών

Α΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ του Νοσοκομείου και ειδικότερα το Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας διαπιστεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας (ESGO) ως ένα από τα δεκαοκτώ κέντρα στην Ευρώπη, όπου αντιμετωπίζονται περιστατικά με καρκίνο των ωοθηκών με την προοπτική να έχουν την καλύτερη δυνατή χειρουργική αντιμετώπιση.

Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας στην Αντιμετώπιση του Καρκίνου των Ωοθηκών αποτελεί πλέον το Γ.Ν. Παπαγεωργίου μετά την πιστοποίηση της Α΄ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ
Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου συνεχίζει να πρωτοπορεί.
Πρόσφατα, η Α΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ του Νοσοκομείου και ειδικότερα το Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας διαπιστεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας (ESGO) ως ένα από τα δεκαοκτώ κέντρα στην Ευρώπη, όπου αντιμετωπίζονται περιστατικά με καρκίνο των ωοθηκών με την προοπτική να έχουν την καλύτερη δυνατή χειρουργική αντιμετώπιση.
Διαβάστε περισσότερα στο παρακάτω άρθρο του επίκουρου καθηγητή Α΄ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ Δημήτρη Τσολακίδη και του διευθυντή της Α’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ Γρηγόρη Γκριμπίζη.
«Ο καρκίνος των ωοθηκών αποτελεί τη συχνότερη αιτία θανάτου ανάμεσα στους γυναικολογικούς καρκίνους και συνήθως όταν διαγιγνώσκεται, βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Παρ’ όλες τις μελέτες και την πρόοδο των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, η χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην θεραπεία του καρκίνου των ωοθηκών. Για τον λόγο αυτό γίνονται προσπάθειες οι ασθενείς να αντιμετωπίζονται σε εξειδικευμένα κέντρα από κατάλληλα εκπαιδευμένους γυναικολόγους-ογκολόγους, στα πλαίσια μίας διεπιστημονικής διαχείρισης. Στόχο αποτελεί η μείωση τόσο της θνησιμότητας, όσο και του κόστους της αντιμετώπισης των ασθενών.
Πρόσφατα η Α΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ του Νοσοκομείου και ειδικότερα το Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας διαπιστεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας (ESGO) ως ένα από τα δεκαοκτώ κέντρα στην Ευρώπη, όπου αντιμετωπίζονται περιστατικά με καρκίνο των ωοθηκών με την προοπτική να έχουν την καλύτερη δυνατή χειρουργική αντιμετώπιση.
Στα πλαίσια της προσπάθειας, η ESGO όρισε τους δείκτες ποιότητας που οφείλει να πληρεί μία Γυναικολογική Ογκολογική Κλινική, ώστε να μπορεί να πιστοποιηθεί ως κέντρο αντιμετώπισης του προχωρημένου καρκίνου των ωοθηκών. Με την πιστοποίηση αυτή οι ασθενείς θα μπορούν να γνωρίζουν και να απευθύνονται στο σωστό νοσηλευτικό ίδρυμα, ώστε να λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή θεραπεία. Επίσης, οι επαγγελματίες υγείας θα μπορούν να παραπέμπουν τους ασθενείς τους μετά τη διάγνωση σε εξειδικευμένο γυναικολογικό κέντρο. Τέλος, με αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία και σε άλλους γυναικολόγους- ογκολόγους να εκπαιδευτούν σε ένα εξειδικευμένο κέντρο για τον προχωρημένο καρκίνο των ωοθηκών.
Μετά από αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης από δύο επιτροπές της ESGO, έχουν πιστοποιηθεί μόλις λίγα κέντρα ανά την Ευρώπη. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 10 κέντρα ανώτατης πιστοποίησης (centers of excellence) και 8 κανονικής πιστοποίησης (certified centers). Το Γυναικολογικό Ογκολογικό Τμήμα της Α’ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Παπαγεωργίου αποτελεί το πρώτο και μοναδικό πιστοποιημένο κέντρο στην Ελλάδα.
img_2643Αυτό ήταν αποτέλεσμα πολλών ετών συστηματικής προσπάθειας του Τμήματος Γυναικολογικής Ογκολογίας της Α΄ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ με την ευθύνη και προσωπική συνεισφορά του καθηγητή κ. Αλέξη Παπανικολάου, του επίκουρου καθηγητή κ. Δημήτριου Τσολακίδη και των άμεσων συνεργατών τους.
Δυστυχώς, οι περισσότερες περιπτώσεις έρχονται στον γιατρό, όταν ο όγκος  έχει ήδη εξαπλωθεί στην περιτοναϊκή κοιλότητα και βρίσκεται στο τρίτο ή τέταρτο στάδιο. Επειδή η νόσος περιορίζεται στην κοιλιά, ο πιο σημαντικός παράγοντας στην επιβίωση και ίσως και πλήρη ίαση των ασθενών είναι η ριζική εξαίρεση του όγκου κατά την πρώτη εγχειρητική προσπάθεια.
Η Α΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ έχει πολλά περιστατικά με μακροχρόνια επιβίωση μετά από ριζική εγχείρηση για καρκίνο των ωοθηκών, όπως προκύπτει από την επιστημονική ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων της.
Αυτό είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας πολλών τμημάτων του Νοσοκομείου. Θεωρούμε σκόπιμο να αναγνωρίσουμε τη συμβολή των ιατρών που συμμετέχουν στο ογκολογικό συμβούλιο και συντελούν στη συνολική αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενή, στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Α’ Μαιευτικής– Γυναικολογικής Κλινικής που συμμετείχε στην επέμβαση και τη νοσηλεία των ασθενών, στους ιατρούς του Αναισθησιολογικού Τμήματος που εκτίμησαν προεγχειρητικά και αντιμετώπισαν διεγχειρητικά τις ασθενείς, στους ιατρούς των συναφών ειδικοτήτων, χειρουργικής, αγγειοχειρουργικής και ουρολογίας, στους ιατρούς της Μονάδας Ανάνηψης και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας που υποστήριξαν τις ασθενείς, στο προσωπικό του Ακτινολογικού και των άλλων εργαστηρίων, όπως και της Αιμοδοσίας, που υποστήριξαν με τις υπηρεσίες τους τη διάγνωση και αντιμετώπιση των ασθενών κατά τη νοσηλεία τους.
Πρόκληση για την Α΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ και για το Νοσοκομείο αποτελεί η διατήρηση της αναγνώρισης και η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται στις ογκολογικούς ασθενείς που μας εμπιστεύονται για την αντιμετώπισή τους».