Μεθόδος IRE…

Μια προσπάθεια που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2015 στο ΕΑΝΠ Μεταξά

Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, έγινε μέσα στο Φεβρουάριο  εφαρμογή της μεθόδου IRE(Irreversible electroporation) σε μια ασθενή με ενδοηπατική υποτροπή χολλαγγειοκαρκινώματος μετά από αριστερή ηπατεκτομή προ έτους.

Η υποτροπή ήταν μεταξύ κάτω κοίλης φλέβας και μέσης ηπατικής φλέβας και ήταν εφικτή η τοποθέτηση 4 ηλεκτροδίων με διεγχειρητικό υπέρηχο.

28058453_541269002924293_8922553686462356668_n

Η μέθοδος IRE(Irreversible electroporation) είναι ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στην ιατρική τεχνολογία της χειρουργικής ογκολογίας και έχει εφαρμογή στα τοπικά προχωρημένα καρκινώματα του παγκρέατος και η εφαρμογή της προκαλεί ΑΠΟΠΤΩΣΗ των καρκινικών κυττάρων μέσω χορήγησης ηλεκτρικών εκκενώσεων που προκαλεί διάτρηση της κυτταρικής μεμβράνης.

Η ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από τους χειρουργούς: Σπηλιώτη Γιάννη, Τσάλη Κων/νο και τον αναισθησιολόγο Καλατζή Αθανάσιο, ολοκλήρωσαν την επέμβαση με την χρήση του μηχανήματος NanoKnife της AngioDynamics USA, σε λιγότερο από δύο ώρες και η ασθενής σιτίστηκε την επόμενη μέρα  και σε δύο μέρες πήρε εξιτήριο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ