Φτερά …

Σα δεν φτάσει ο άνθρωπος στην άκρη του γκρεμού…

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ