ο μικρός μας μαχητής χρειάζεται και πάλι τη βοήθεια μας

Ο Ιωάννης Τσαλαματας  του Γεωργίου, είναι έτοιμος να κάνει μεταμόσχευση στο  Νοσοκομείο παίδων Αγία Σοφία, θα χρειαστεί αίμα αυτή τη φορά όμως

ΜΟΝΟ 0 ΡΕΖΟΥΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟ 

όποιος έχει αυτή τη ομάδα αίματος και θέλει και μπορεί ας βοηθήσει τον μικρό Γιάννη

ας δώσει αίμα στην αιμοδοσία του νοσοκομείου «Αγία Σοφία»

Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2013000
Γραμματεία Νοσοκομείου: 
213 2013124
Fax Γραμματείας Νοσοκομείου: 
210-7797649

Γραφείο Κίνησης ασθενών: 2132013065
Λογιστήριο ασθενών: 
213 2013014

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ