Κάθε μέρα είναι μια μικρή ζωή

Κάθε μέρα είναι μια μικρή ζωή,
κάθε πρωινό ξύπνημα μια μικρή γέννηση
κάθε δραστήριο πρωινό μια μικρή νιότη…
  Α.Schopenhauer
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ