Η ευτυχία

Η ευτυχία που θέλεις να έχεις
χαλάει την ευτυχία που ήδη έχεις.
Ζακ Ντεβάλ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ