Μην αφήσεις ποτέ τις αναμνήσεις

Μην αφήσεις ποτέ τις αναμνήσεις

να είναι καλύτερες από τα όνειρά σου»

Doug Ivester

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ