Εκείνος που αγωνίζεται …

Εκείνος που αγωνίζεται πολύ καιρό και δεν βλέπει πνευματική πρόοδο,

έχει υπερηφάνεια και εγωισμό.

Πνευματική πρόοδος υπάρχει εκεί που υπάρχει πολλή ταπείνωση.

Γέρων Παΐσιος, 1924-1994, Αγιορείτης μοναχός και Άγιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ