Εάν δεν υπάρχει αγώνας…

Αντίο Ερωτά μου

Εάν δεν υπάρχει αγώνας,

δεν υπάρχει εξέλιξη

Frederick Douglass

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ