Αληθινά γενναίος

Αληθινά γενναίος είναι αυτός που δεν απελπίζεται ποτέ.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ