Ένας μικρός ήρωας χρειάζεται αίμα και αιμοπετάλια.

Μικρός αλλά αληθινός survivor... αν μπορείτε δώστε αίμα και αιμοπετάλια για τον μικρό Ιωάννη

Αίμα δίνουμε σε οποίο νοσοκομείο της Ελλάδας μπορούμε απλά αναφέρουμε πως είναι για τον Ιωάννη Τσαλαματα του Γεωργίου στο νοσοκομείο  Αγια Σοφία τμήμα Ελπίδας.

Για αιμοπετάλια ιδανικά είναι να δώσετε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται ο μικρός!

Ετοιμάζεται για μεταμόσχευση ας του δώσουμε δύναμη !

Παρακαλούμε κοινοποιήστε αλλά πιο πολύ παρακαλούμε να δώσετε αίμα και αιμοπετάλια 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ