Υπάρχουν ήττες …

Υπάρχουν ήττες πιο θριαμβευτικές από νίκες.

Υπάρχουν ήττες

πιο θριαμβευτικές από νίκες.

Michel de Montaigne, 1533-1592, Γάλλος δοκιμιογράφος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ