Το παιχνίδι συνεχίζεται….

Στη ζωή, αντίθετα με το σκάκι, το παιχνίδι συνεχίζεται και μετά το ματ.

Στη ζωή, αντίθετα με το σκάκι,

το παιχνίδι συνεχίζεται και μετά το ματ.

Isaac Asimov, 1920-1992, Αμερικανός συγγραφέας επιστ. φαντασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ