Η πίστη είναι απαραίτητη στον άνθρωπο…

Η πίστη είναι απαραίτητη στον άνθρωπο.

Αλίμονο σ’ αυτόν που δεν πιστεύει σε τίποτα
Βίκτωρ Ουγκώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ