Αυτός που αγωνίζεται μπορεί να χάσει,

Αυτός που αγωνίζεται μπορεί να χάσει, όμως αυτός που δεν αγωνίζεται ήδη έχει χάσει.

Αυτός που αγωνίζεται μπορεί να χάσει,

όμως αυτός που δεν αγωνίζεται

ήδη έχει χάσει.

Bertolt Brecht, 1898-1956, Γερμανός συγγραφέας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ