Δωμάτιο αντικαρκινικού νοσοκομείου…

ο καρκίνος μπορεί και δίνει μορφή στο φόβο, την απόγνωση, στην απελπισία, αλλά και στη νίκη και την ελπίδα, τα βλέπεις προσωποποιημένα στους ανθρώπους που συναντάς στα δωμάτια των νοσοκομείων...