Μαραθώνιος…

βήμα, βήμα με προσμονή και ανατροπές...

Περιμέναμε με αγωνία αλλα κ μικρή προσμονή τα αποτελέσματα απο την εξέταση της Νευροειδικης Ενόλασης (ΝSE). Αν τα αποτελέσματα ήταν μέσα στα όρια άνοιγε μια μικρή χαραμάδα ελπίδας για φως στο τούνελ… Δυστυχώς η προσμονή μας εξελίχθηκε σε απογοήτευση… Παροτι πριν δυο μήνες είχαμε καταφέρει να ρίξουμε την NSE σε φυσιολογικά επίπεδα, αυτή την κρίσιμη φορά δεν μας έκανε τη χάρη… και ανέβηκε ξανά πάνω απο τα όρια… Δεν έχω μιλήσει ακομα με τους γιατρούς, όμως φυσιολογικα θα ακολουθήσουν νέοι κύκλοι χημειοθεραπειών με άλλο φαρμακευτικό σχήμα…
Συνεχίζουμε…

 

*NSE

Η μέτρηση  της ειδικής νευρωνικής ενολάσης (NSE), έχει μεγαλύτερη χρησιμότητα στην παρακολούθηση των ασθενών με κάθε είδους όγκους, που έχει αποδειχθεί να εκκρίνουν NSE.  Μετά  την επιτυχή θεραπεία, οι συγκεντρώσεις στον ορό θα πρέπει να μειωθούν  με ένα χρόνο ημιζωής περίπου 24 ωρών. Ως ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία, 24-72 ώρες μετά από τον πρώτο κύκλο θεραπείας εμφανίζεται μια προσωρινή αύξηση του επιπέδου της NSE, ως αποτέλεσμα της κυτταρόλυσης των νεοπλασματικών κυττάρων. Στη συνέχεια, μέσα σε μια εβδομάδα ή προς το τέλος του πρώτου κύκλου θεραπείας, οι τιμές της NSE στον ορό (οι οποίες ήταν αυξημένες πριν από τη θεραπεία) εμφανίζουν απότομη πτώση. Επιμένουσα αύξηση NSE, ελλείψει άλλων πιθανών αιτίων υποδεικνύει υπολειπόμενο όγκο.

Αυξημένες συγκεντρώσεις NSE εντοπίζονται στο 60-81% των περιπτώσεων μικροκυτταρικού βρογχογενούς καρκινώματος. Δεν υπάρχει συσχέτιση της συγκέντρωσης της NSE με το σημείο μετάστασης ή με εγκεφαλική μετάσταση, υπάρχει όμως καλή συσχέτιση με το κλινικό στάδιο, δηλαδή με την έκταση της νόσου.

Κατά την περίοδο ύφεσης, το 80-96% των ασθενών παρουσιάζει φυσιολογικές τιμές. Αυξανόμενες τιμές NSE ανιχνεύονται σε περιπτώσεις υποτροπής. Η αύξηση εμφανίζεται σε ορισμένες περιπτώ-σεις μετά από μια λανθάνουσα περίοδο 1-4 μηνών, είναι συχνά εκθετική (με χρόνο διπλασιασμού 10-94 ημέρες) και συσχετίζεται με το χρόνο επιβίωσης.

Η NSE χρησιμεύει ως μεμονωμένος προγνωστικός παράγοντας και ως δείκτης δραστικότητας κατά την παρακολούθηση της θεραπείας και της πορείας της νόσου στο μικροκυτταρικό βρογχο-γενές καρκίνωμα: διαγνωστική ευαισθησία 93%, θετική προγνωστική αξία 92%.

Ασθενείς με ορμονοανθεκτικό καρκίνωμα προστάτη εμφανίζουν υψηλά ποσοστά NSE και χρωμο-γρανίνης Α (CgA) στον ορό. Σε πρόσφατη μελέτη αποδείχθηκε ότι οι τιμές της NSE αποτελούν αξιό-πιστο προγνωστικό δείκτη για την συγκεκριμένη ομάδα των ασθενών.

ΠΗΓΗ: Medisyn.eu