Επιτρέπεται να πέσεις… επιβάλλεται να σηκωθείς!

Επιτρέπεται να πέσεις επιβάλλεται να σηκωθείς...