Μύθοι γύρω από τον Καρκίνο, η ζάχαρη, ο φούρνος μικροκυμάτων, η ψυχολογία κτλ.

Επηρεάζει η ζάχαρη τον καρκίνο; ο φούρνος μικροκυμάτων; η ψυχολογία;

Η επιστημονική σελίδα careacross.com δίνει απαντήσεις σε μια σειρά ερωτήματα που αφορούν τον Καρκίνο.

https://www.careacross.com/blog/myths-about-sugar,-%E2%80%98catching%E2%80%99-cancer,-microwaving-and-more?utm_source=Members20140925&utm_campaign=83bba85f06-Mail20160428&utm_medium=email&utm_term=0_9334ea25a3-83bba85f06-222379141

Είναι μεταδοτικός ο Καρκίνος;

myths

Ψυχολογία και Καρκίνος

myths1

Φούρνος Μικροκυμάτων

myths2

Ζάχαρη και Καρκίνος

myths2myths3myths3