Μαθήματα δύναμης και μηνύματα αισιοδοξίας από καρκινοπαθείς στον Αlpha 989

Μαθήματα ζωής από τον 989