Τι είναι οι μεταστατικοί όγκοι;

Τα καρκινικά κύτταρα μπορούν να εξαπλωθούν σε άλλα μέρη του σώματος και να δημιουργήσουν μεταστατικούς όγκους.
Οι μεταστατικοί όγκοι είναι μάζες που σχηματίζονται από τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό μιας ομάδας κυττάρων απ’ οποιονδήποτε ιστό του σώματος, αναπτύσσονται από καρκινικά κύτταρα τα οποία έχουν μεταφερθεί σε κάποιο σημείο του σώματος, μέσω κάποιου άλλο μέρος του σώματος.
• Η πρωτοπαθής εστία ή διαφορετικά ο πρωταρχικός όγκος, θεωρείται η πηγή των καρκινικών κυττάρων.
• Οι απομακρυσμένοι όγκοι, ονομάζονται δευτεροπαθείς εστίες.
• Η μετάσταση των καρκινικών κυττάρων, μπορεί να γίνει είτε μέσω της κυκλοφορίας του αίματος (αιματογενής μετάσταση), είτε μέσω των λεμφαγγείων στους λεμφαδένες (λεμφογενής μετάσταση).