Τι είναι κακοήθεις όγκοι;

Οι κακοήθεις όγκοι είναι καρκίνος.
Μιας και ένας κακοήθης όγκος έχει την δυνατότητα να εισχωρήσει και να καταστρέψει τους γύρω από αυτόν ιστούς.
Με τον όρο «όγκο» ονομάζουμε τη συσσώρευση κυττάρων τα οποία δημιουργούν ένα «λίπωμα». Ένα συσσωμάτωμα κυττάρων. Ο όγκος δεν είναι απαραίτητα κακός και ως εκ τούτου διαχωρίζεται σε καλοήθης ή κακοήθης όγκος. Ως καλοήθης όγκος ονομάζονται τα κύτταρα τα οποία δεν έχουν τα χαρακτηριστικά των καρκινικών σε αντίθεση με τον κακοήθη όγκο όπου κοινώς ονομάζουμε καρκίνο.