Μύθος: Η αφαίρεση του καρκίνου του δέρματος μπορεί να οδηγήσει σε διασπορά του καρκίνου.

Μύθοι και αλήθειες
Μύθος: Η αφαίρεση του καρκίνου του δέρματος μπορεί να οδηγήσει σε διασπορά του καρκίνου.
Οποιαδήποτε κλινικά και δερματοσκοπικά ύποπτη βλάβη θα πρέπει να αφαιρείται έγκαιρα και να αποστέλλεται για ιστολογική εξέταση.
Λάβετε υπόψη πως η πορεία της εξέλιξης της νόσου καθορίζεται σημαντικά από την ταχύτητα αφαίρεσης όποιας ύποπτης βλαβης. Η πιθανότητα ίασης σε περίπτωση εντοπισμού και αφαίρεσης σε αρχικό στάδιο, είναι μεγάλη.
Μην αγνοείτε την υγεία σας, αν κρίνετε πως χρίζετε προληπτικού ελέγχου, επισκεφτείτε και συμβουλευθείτε τον θεράποντα ιατρό σας, ο οποίος θα σας καθοδηγήσει και συμβουλέψει αναλυτικά για την κάθε επιμέρους περίπτωση.