Τι είναι η χημειοθεραπεία;

Χημειοθεραπεία (ΧΘΠ) είναι η χορήγηση κυτταροτοξικών φαρμάκων δηλαδή ουσιών που σκοτώνουν κύτταρα που έχουν την ιδιότητα να πολλαπλασιάζονται γρήγορα, όπως είναι τα κακοήθη κύτταρα. Επειδή και άλλα κύτταρα του οργανισμού πολλαπλασιάζονται σχετικά γρήγορα π.χ. τα κύτταρα του αίματος προκαλούνται οι λεγόμενες παρενέργειες.

#θεαγένειο #theagenio #hospital #hospitallifecenter #νοσοκομείο #health #θεαγένειονοσοκομείο #thessaloniki

ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ