Πόσο καιρό μετά το τέλος των θεραπειών μπορεί μια γυναίκα να μείνει έγκυος;

Συνήθως προτείνεται ένα διάστημα 2-3 ετών πριν την επίτευξη εγκυμοσύνης. Διάστημα σχετικό βέβαια, όσο το φάσμα της εμμηνόπαυσης είναι μακριά.
Το διάστημα αυτό προτείνεται γιατί έχει παρατηρηθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό υποτροπών συμβαίνει αυτήν την χρονική περίοδο και επομένως μια πιθανή εγκυμοσύνη θα μείωνε την αποτελεσματικότητα της θεραπείας για την πρόληψη των τοπικών υποτροπών.

#θεαγένειο #theagenio #hospital #hospitallifecenter #νοσοκομείο #health #θεαγένειονοσοκομείο #thessaloniki

ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ