Πονάει η μαστογραφία;

Η πίεση του μαστού είναι απαραίτητη και ίσως ενοχλεί, όμως δεν πονάει όταν η εξέταση γίνει την σωστή ημέρα του κύκλου (4η με 12η μέρα) και με σωστή τεχνική. Το υπερηχογράφημα και η μαγνητική μαστογραφία γίνονται όποτε χρειάζεται, όμως δεν αντικαθιστούν την μαστογραφία.