Είμαι τώρα 2 χρόνια καθαρός από τη δεύτερη φορά που ο καρκίνος προσπάθησε να με σκοτώσει

Είμαι τώρα 2 χρόνια καθαρός από τη δεύτερη φορά που ο καρκίνος προσπάθησε να με σκοτώσει, άλλα 3 χρόνια παρακολούθησης απομένουν και συνεχίζω δυνατά,

συνεχίζω να πηγαίνω προς τα εμπρός ψυχικά και σωματικά

 

σε ελεύθερη μετάφραση απο I had cancer