Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία Σώματος (SBRT): Η μέθοδος που αλλάζει τα δεδομένα στην αντιμετώπιση του καρκίνου

Η συνήθης διάρκεια της SBRT περιλαμβάνει 1-5 θεραπείες σε διάστημα έως δύο εβδομάδων και όχι σε καθημερινή βάση. Αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα της SBRT σε σχέση με τη συμβατική εξωτερική ακτινοθεραπεία κατά την οποία η χορήγηση της δόσης γίνεται καθημερινά σε βάθος αρκετών εβδομάδων.

Ο καρκίνος σήμερα μπορεί να νικηθεί, καθώς στη φαρέτρα των Ογκολόγων καθημερινά προστίθενται νέα όπλα για την αντιμετώπισή του. Ένα από αυτά είναι μια σχετικά νέα ακτινοθεραπευτική μέθοδος, η Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία Σώματος (SBRT), μία μέθοδος που ήλθε να αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα στην ακτινοθεραπεία και έχει ήδη αναδειχθεί σε έναν σημαντικό σύμμαχο ενάντια στη μάχη με τον καρκίνο- μόνη ή σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες.

Η στερεοταξία είναι μία μη επεμβατική, αναίμακτη και φιλική προς τον ασθενή, πλην όμως εκριζωτική θεραπεία, που εφαρμόζεται σε διάφορες περιοχές του σώματος. Συνίσταται στη χορήγηση ακτινοβολίας με απόλυτη ακρίβεια σε όγκους μεγέθους ≤ 5-3 εκ.).

Το χαρακτηριστικό της στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας σώματος είναι η χορήγηση μίας και μόνο θεραπευτικής δόσης ακτινοβολίας ή λίγων κλασματοποιημένων υψηλών δόσεων ακτινοβολίας (έως 5), ακριβώς στο σημείο του όγκου με απότομη πτώση της δόσης πέριξ αυτού. Η χορήγηση υψηλών δόσεων ακτινοβολίας προξενεί βλάβη  στα αγγεία που τροφοδοτούν τον όγκο, προκαλώντας την απόπτωση των καρκινικών κυττάρων. Ως εκ τούτου, η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία θεωρείται  εκριζωτική θεραπεία (tumor ablative effect).

 Ακρίβεια

Ποτέ άλλοτε η ακτινοθεραπεία δεν μπορούσε να στοχεύσει με τόσο μεγάλη ακρίβεια έναν όγκο. Με συγκεκριμένες τεχνικές μάλιστα, όπως η Image Guided Radiotherapy-IGRT (ακτινοθεραπεία καθοδηγούμενη από εικόνες), η Surface Guided Radiotherapy-SGRT και η χρήση συστημάτων ακινητοποίησης του ασθενούς, εξασφαλίζεται μέγιστη ακρίβεια στόχευσης και ασφάλεια.

Σε σημεία του σώματος (όπως π.χ. τα όργανα) που δεν μπορούν να ακινητοποιηθούν, έρχεται να προσφέρει σημαντική βοήθεια η τεχνική DIBH (Deep Ispiration Breath Hold). Με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού, ο ασθενής μπορεί να ελέγξει την αναπνοή του κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης.

Με τον τρόπο αυτό, δεν επιβεβαιώνουμε απλώς την ακρίβεια της θέσης του σώματος και την επαναληψιμότητα της θεραπείας, αλλά μπορούμε να ελέγξουμε και την κίνηση του όγκου κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Έτσι, η ακτινοβολία χορηγείται με ακρίβεια χιλιοστού, αφήνοντας άθικτους τους γύρω φυσιολογικούς ιστούς.

 Διαφορές από την κλασική ακτινοθεραπεία

Η συνήθης διάρκεια της SBRT περιλαμβάνει 1-5 θεραπείες σε διάστημα έως δύο εβδομάδων και όχι σε καθημερινή βάση. Αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα της SBRT σε σχέση με τη συμβατική εξωτερική ακτινοθεραπεία κατά την οποία η χορήγηση της δόσης γίνεται καθημερινά σε βάθος αρκετών εβδομάδων.

Με την SBRT, ο χρόνος της θεραπείας μειώνεται σημαντικά, το ίδιο και οι μετακινήσεις του ασθενούς, ενώ γίνεται εφικτή η ταχύτερη επιστροφή του ασθενούς σε επιπλέον θεραπευτικούς χειρισμούς (ανοσοθεραπεία, χημειοθεραπεία).

Η χορήγηση πολύ υψηλότερων δόσεων ακτινοβολίας σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα είναι συγκριτικά πιο αποτελεσματική σε όγκους με αυξημένη ακτινοαντοχή (σάρκωμα, καρκίνος νεφρού, μελάνωμα).

Η χορήγηση υψηλής δόσης ακτινοβολίας ακριβώς στον όγκο βελτιώνει επίσης τα ποσοστά ίασης, με έναν τρόπο που μέχρι σήμερα δεν μπορούσε να επιτευχθεί με τις συμβατικές ακτινοθεραπείες.

Τα αποτελέσματα της SBRT είναι σε πολλές περιπτώσεις συγκρίσιμα με εκείνα των χειρουργείων εκτομής.

 

διαβάστε εδώ όλο το άρθρο του Γιώργιου Κριτσέλη Ακτινοθεραπευτή – Ογκολόγου