Όταν σε ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων…

Όταν σε ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων ξοδεύεις τα χρήματα σου για να ντύνεσαι με ρούχα που «επιλέγουν» εκείνοι.
Όταν σε ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων ξοδεύεις το χρόνο σου για να είσαι σε μέρη που συχνάζουν όλοι.
Όταν σε ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων ξοδεύεις τις λέξεις σου για να λες αυτά που θέλουν ν´ ακούσουν .
Προφανώς και θέλουμε να ζούμε με τους άλλους, αλλά δεν πρέπει να ζούμε για τους άλλους!
Καλημέρα 🌻
#aitia_kalou