Μην επενδύσεις τα όνειρα σου,

Μην επενδύσεις τα όνειρα σου,
σε πράξεις άλλων!
#aitia_kalou

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ