Μεγάλη Εβδομάδα 2017… ημερολόγιο μάχης

Κάθε απόγευμα από τα ηχεία του νοσοκομείου με τα φθαρμένα πηνία και την ασυμμετρία στις συχνότητες, φτάνουν από το εκκλησάκι του Αγίου Σάββα στο προαύλιο, αλλοιωμένες οι φωνές του ιερέα και του δεξιού ψάλτη.

Μεγάλη Εβδομάδα 2017

Κάθε απόγευμα από τα ηχεία του νοσοκομείου με τα φθαρμένα πηνία και την ασυμμετρία στις συχνότητες, φτάνουν από το εκκλησάκι του Αγίου Σάββα στο προαύλιο, αλλοιωμένες οι φωνές του ιερέα και του δεξιού ψάλτη.

Νομίζω κανείς δεν ενοχλείται από τον κακό ήχο, αντίθετα αυτή η «απευθείας μετάδοση» του θείου και της κατάνυξης της Μεγάλης Εβδομάδας μάλλον θεραπευτικά λειτουργεί στους ασθενείς και τους συνοδούς.

 

Τη Μεγάλη Δευτέρα αναγνωρίσαμε ανάμεσα στα μακρόσυρτα παράσιτα το

«Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός καί μακάριος ὁ δοῦλος, ὅν εὑρήσει γρηγοροῦντα·ἀνάξιος δέ πάλιν, ὅν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα. Βλέπε οὖν ψυχή μου, μή τῷ ὕπνῳ κατενεχθῇς, ἵνα μή τῷ θανάτῳ παραδοθῇς, καί τῆς Βασιλείας ἔξω κλεισθῇς· ἀλλά ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος εἶ ὁ Θεός ἡμῶν, προστασίαις τῶν ἀσωμάτων, σῶσον ἡμᾶς.»

 

…Βλπε, λοιπν, ψυχ μου ν μ βυθιστες στον πνευματικ πνο, γι ν μν παραδοθες στ θνατο…

Πίστη Κρυσταλλίδου