Κάποιοι θέλουν να σε δουν

Κάποιοι θέλουν να σε δουν
να αποτυγχάνεις …
απογοήτευσε τους!