Επιλέγω να είμαι μαζί σου,

Επιλέγω να είμαι μαζί σου,

όχι γιατί φοβάμαι να είμαι μόνος μου…
αλλά τη στιγμή που είμαι καλά μόνος μου.

#aitia_kalou