Ένα λάθος που επαναλαμβάνεις δυο φορές

Ένα λάθος που επαναλαμβάνεις δυο φορές ,

παύει να είναι λάθος
και γίνεται επιλογή σου!
#aitia_kalou