Η ζωή θα συνεχίσει να επαναλαμβάνει

Η ζωή θα συνεχίσει να επαναλαμβάνει
τα μαθήματα που δεν έμαθες …
#aitia_kalou