Θλιμμένη γενιά

Θλιμμένη γενιά
με όμορφες φωτογραφίες…
#aitia_kalou