Πρόσεχε όταν ανοίγεις το στόμα σου,

Πρόσεχε όταν ανοίγεις το στόμα σου,
γιατί ανεξάρτητα από τι θέλεις να πεις,

ουσιαστικά λες στον κόσμο ποιος είσαι!
#aitia_kalou